Jeżeli chcesz podzielić majątek wspólny lub masz problemy z podziałem:

  • nieruchomości np. domu, mieszkania lub działki;
  • nieruchomości obciążonej hipoteką;
  • spółdzielczego prawa do lokalu;
  • środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
  • prawa najmu;
  • akcji i udziałów w spółkach;
  • akcji pracowniczych
  • i innych

To w każdym wypadku możesz żądać podziału majątku wspólnego zgodnego z Twoim osobistym wkładem.

Zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego, mailowego albo poprzez zgłoszenie za pośrednictwem formularza aby dowiedzieć się więcej jak w sposób dla Ciebie najkorzystniejszy podzielić majątek wspólny.

Musisz wiedzieć, że:

Należy dokładnie ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest Twoją wyłączną własnością

Bardzo ważnym elementem jest wyliczenie wysokości Twoich wkładów w podziale majątku wspólnego

Nie musisz godzić się z podziałem majątku wspólnym po połowie, jeżeli Twój wkład był większy

Umów się na spotkanie