Jeżeli chcesz wziąć rozwód

  • bez orzekania o winie;
  • z orzeczeniem winy obojga małżonków;
  • z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka

Lub masz problemy z:

  • z uzyskaniem alimentów na dziecko;
  • z płaceniem alimentów na dziecko;
  • z kontaktem z dzieckiem;
  • pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej

To w każdym wypadku możesz żądać rozwodu, alimentów lub kontaktów z dzieckiem

Zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego, mailowego albo poprzez zgłoszenie za pośrednictwem formularza aby dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc

Musisz wiedzieć, że:

Zawsze możesz żądać rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka lub bez orzekania o winie.

Jeżeli wychowujesz dziecko samodzielnie to możesz żądać alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Jeśli masz problemy z kontaktami ze swoim dzieckiem to zasze możesz żądać uregulowania ich przez Sąd.

Umów się na spotkanie