Kiedy starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

W poprzednich artykułach Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu oraz Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu opisałem na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz jakie niesie ona za sobą korzyści.

 

Natomiast w tym artykule opiszę kiedy możesz się starać o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK.

 

Jeżeli zostałeś zatrzymany za przestępstwo jazdy po alkoholu to pierwszą czynnością procesową będzie przesłuchanie na policji. I właśnie przesłuchanie w charakterze podejrzanego może być pierwszy etapem, na którym możesz poprosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego jeżeli nie kwestionujesz swojego sprawstwa i winy. Wniosek taki może zawrzeć w swoich wyjaśnieniach i poprosić w nich prokuratora oraz Sąd aby umorzyli pod pewnymi warunkami przestępstwo, które niestety popełniłeś. W wyjaśnieniach możesz również podać warunki na jakich proponujesz aby warunkowo umorzyć przeciwko Tobie postępowanie karne.

 

Jednakże doświadczenie zawodowe wskazuje, że czasami sama prośba o warunkowe umorzenie postępowania w wyjaśnieniach nie wystarczy. W związku z tym na przesłuchaniu na policji możesz mieć przygotowany swój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, który powinieneś złożyć policjantowi do akt sprawy. Pamiętaj o tym aby mieć przygotowane dwa egzemplarze, jeden zostawiasz w aktach sprawy a na drugim funkcjonariusz prowadzący pokwituje własnoręcznym podpisem złożenie wniosku do akt postępowania przygotowawczego.

 

Natomiast jeżeli artykuł ten czytasz dopiero po przesłuchaniu i nie złożyłeś w swoich wyjaśnieniach wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a co za tym idzie nie złożyłeś również pisemnego wniosku to jeszcze nie jest nic straconego. Taki wniosek możesz złożyć do prokuratury, która prowadzi to postępowanie przygotowawcze lub do Sądu prowadzącego sprawę po wniesieniu aktu oskarżenia. Musisz dowiedzieć się, gdzie fizycznie znajdują się akta i tam skierować swój wniosek drogą pocztową listem poleconym lub osobiście na biurze podawczym.

 

Informacje gdzie znajdują się akta sprawy możesz powziąć telefonicznie dzwoniąc na Policję, na której byłeś przesłuchiwany lub w prokuraturze albo w Sądzie. W internecie znajdziesz numery telefonów do wszystkich w/w organów.

 

Na zakończenie musisz pamiętać o tym, że teoretycznie o warunkowe umorzenie postępowania możesz się postarać na każdym etapie postępowania. Ważne aby Twoja sprawa o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 Kk nie była prawomocnie osądzona.

 

Natomiast w artykule Jak postarać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu opisałem, jak taki wniosek należy sformułować oraz co powinno się w nim zawierać.