Odstąpienie od zakazu prowadzenia za wykroczenie jazdy po alkoholu

Jak zostało opisane w artykule Odstąpienie od zakazu prowadzenia za jazdę po alkoholu możesz się starać w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 KW o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Taką możliwość Tobie i jak i Sądowi daje art 39 § 1 KW, który wprost stanowi, że W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary ALBO ODSTĄPIĆ OD WYMIERZENIA KARY LUB ŚRODKA KARNEGO (środka karnego czyli zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych).

 

Wobec powyższego jeżeli wykażesz i Sąd uzna, że Twój czyn charakteryzował się nieznacznym stopniem zawinienia, niskim stopniem społecznej szkodliwości a Twoje właściwości i warunki osobiste zasługują na aprobatę przez Sąd to wówczas może on odstąpić od środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i orzec Wobec Ciebie tylko karę grzywny.

 

Jednakże doświadczenie zawodowe wprost wskazuje, że osiągniecie takie rozstrzygnięcia nie jest proste i musisz być aktywnym uczestnikiem procesu karnego aby postarać się przekonać Sąd do Twoich racji.

 

O odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można się już postarać na etapie postępowania przygotowawczego czyli podczas przesłuchania na Policji. Musisz pamiętać o tym, iż Twoje wyjaśnienia są bardzo ważnym elementem procesu, ponieważ przesłuchanie daje Ci szanse na wyjaśnienie dlaczego jechałeś po alkoholu i co możesz stracić Ty lub Twoi najbliżsi w przypadku orzeczenia chociażby najkrótszego 6-miesięcznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.