Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu

W artykule Odstąpienie od zakazu prowadzenia za przestępstwo jazdy po alkoholu opisałem, że pomimo jazdy po alkoholu wbrew panującej opinii Sąd nie musi orzekać wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Taką szansę daje Ci instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z powyższym powstaje pytanie co to jest warunkowe umorzenie postępowania i jak mogę się postarać aby Sąd orzekł wobec mnie właśnie takie rozstrzygnięcie.

Biorąc pod uwagę przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK to właśnie warunkowe umorzenie postępowania karnego z art. 66 KK jest jedyną szansą na uniknięcie 3 letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli Sąd uzna, że w Twojej sprawie występują okoliczności, które uzasadniają udzielenie tej instytucji to może orzec wobec Ciebie maksymalnie zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata lub na 1 rok (wówczas nie musisz zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy) albo nawet odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

 

Jak stanowi art. 66 § 1 KK Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Wobec powyższego jeżeli w/w przesłanki występują w Twojej sprawie to Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne a co za tym idzie nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata tylko w mniejszym wymiarze.

 

W artykule Jakie są korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu opisałem wszystkie korzyści łącznie z niższym zakazem prowadzenia lub nawet odstąpieniem od zakazu, na który gorąco zapraszam.